Engelsk Grammatik


Hent bogen her

Engelsk Sprogforståelse er tænkt som en kortfattet og letlæst indføring i grundbegreberne i engelsk sprogbeskrivelse og i de vigtigste regler i engelsk grammatik for dansktalende elever, kursister og studerende inden for de gymnasiale uddannelser, men heftet kan forhåbentligt også bruges af AVU-kursister o.a. Jeg har bevidst udeladt petitesser og områder af engelsk grammatik, som er helt parallelle til dansk grammatik, eller henvist dem til fodnoter. Vinklen er altså den kontrastive, dvs. at vægten er lagt på forskellene mellem de to sprog og på områder, der erfaringsmæssigt volder danskere problemer.

Jeg har desuden tilstræbt så vidt muligt at gøre grammatikdelen i Engelsk Sprogforståelse til ræsonnerende grammatik, dvs. at jeg, hvor det har været muligt, har forsøgt at forklare reglerne og ikke bare remset dem op. Jeg tror, det er vigtigt – ikke mindst inden for ungdoms- og voksenundervisningen -, at man forstår hvorfor, hvis man skal kunne huske en regel.

Som det ses, er dette hefte delt op i tre dele, én med ordklasser og deres morfologi (ordbygning/ord- bøjningslære), én med sætningen og dens syntaks(sætningsbygning/ordføjningslære) samt én med sproghistorie og andet sprogligt materiale, som ikke naturligt hører hjemme i 1. eller 2. del, herunder også emner, der traditionelt behandles i en “grammatik”, selv om det er problemer af ortografisk eller lydlig art – hvis ikke de allerede er behandlet i en fodnote i 1. del. Hvis man er helt fortrolig med fx sætningsanalyse, kan man nøjes med at læse første del, der mest ligner en traditionel grammatik (ordklasser osv.), selv om jeg naturligvis selv mener, at man kan finde enkelte nyttige sager også i 2. og 3. del.

I det hele taget er en vigtig grund til, at jeg prøver at forklare alle udtryk og tager sætningsanalyse med, – at mange unge og yngre aldrig har modtaget systematisk grammatikundervisning. Man kan ikke længere tage for givet, at alle, der påbegynder en gymnasial uddannelse, er fortrolige med termer som “grundled”, “forholdsord” og “hovedsætning”, endsige “subjekt”, “præposition” osv.

God fornøjelse!

Chresten Frostholm
Juni 2009